با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با دستور رییس جمهوری، یک هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال طرح از طریق ویدیو کنفرانس امروز پنجشنبه در آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.
در این مراسم با حضور دکتر حسن روحانی و محمدجواد آذری جهرمی ۱۱۴ سایت مخابراتی شرکت ایرانسل، ۸۱ سایت مخابراتی همراه اول و ۳ سایت مخابراتی شرکت رایتل افتتاح شد.
به گزارش جارچی اخبار به تقل از ایرنا، همچنین با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه پوشش تلفن همراه به نسل ۳ و ۴ و ارایه خدمات الکترونیک برای ۶۴۴ روستا مورد بهره برداری قرار گرفت.
از مجموع یک هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده به این طرح ها ۲۶۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و ۸۶۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
همچنین با دستور رییس جمهوری عملیات اتصال ۳۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات آغاز شد.