جابه جایی مسافر از طریق ناوگان ریلی هرمزگان در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ درصد افزایش یافت.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: در مدت چهارماه امسال ۳۷۲ هزار و ۸۸۱ نفر مسافر با قطارهای مسافری این استان جابه جا شدند.
حسن ماسوری روز شنبه افزود: جابه جایی مسافران بوسیله ۶۴۲ راه قطار به صورت رفت و برگشت از مبادی تهران، اصفهان و مشهد انجام شده است.
وی بیان داشت: نفر کیلومتر طی شده در این مدت ۳۶۷ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۴۱۶ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش نشان می دهد.
در سال ۹۷ نیز یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۱۷۱ مسافر توسط راه آهن هرمزگان به وسیله ۴۲۴ راه قطار جابه جا شد.