سمنان – بابامحمدی :
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:درراستای اجرای تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یازده انبار ضایعاتی غیرمجاز که بصورت غیرقانونی توسط افراد خاطی و ازدربهای غیرمجاز مشغول به فعالیت بودند؛پلمپ شدند.
به گزارش جارچی اخبار، حمیدرضا پیوندی درتصریح این خبر گفت: پس از پیگیری های مکرر از سوی سازمان مدیریت پسماند وتکمیل وارسال پرونده های انبارهای ضایعاتی غیرمجاز از سوی واحد حقوقی شهرداری به مراجع قصای از صبح امروز به همراه مامورنیروی انتظامی، پرسنل اداره اماکن شهرستان سمنان وسازمان مشاغل شهری وپسماند(ضابط خاص) ومشاورحقوقی شهرداری نسبت به پلمپ واحدهای مذکور اقدام گردید.
وی درادامه افزود: از ۱۵ تا پایان تیرماه با حضور رابط اجرائیات سازمان مدیریت پسماند ۵۴ انبار ضایعاتی سطح شهر اخطار نهایی را دریافت کردند واجرای تبصره ۲۰ ماده ۵۵ از ابتدای مردادماه نسبت به پلمپ انبارهای ضایعاتی غیرمجاز اقدام کردند که بر اثر عدم همکاری انبارداران وتخلف انها به شروع فعالیت مجدد توسط افرادخاطی و ازدربهای غیرمجاز پرونده انها به مراجع قضایی ارائه شد.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در ادامه گفت: بعد از اطلاع از این موضوع نمایندگان اجرایی شهرداری و ارگانهای مربوط به محل اعزام و دوباره تمامی محل بصورت قانونی پلمپ گردید.
این مقام مسئول درپایان خاطر نشان کرد ؛ روند پلمپ انبارهای ضایعات با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در حال بررسی می باشد که این طرح ویژه ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم به شهرک بیست هکتاری بازیافت همچنان ادامه خواهد یافت و بر این اساس انباردارانی که تاکنون اقدام به دریافت قطعه وانبار در شهرک بیست هکتاری بازیافت نکردند می توانند طی مراجعه حضوری به آدرس بلوار میرزا بزرگ شیرازی_خیابان شهید طحانیان(عسجدی) روبروی شیرمال پزی واحد ستاد ساماندهی پسماند خشک یا واحد حقوقی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان نسبت به ارائه درخواست و دریافت انبار یا قطعه زمین جهت ساخت انبار جدید اقدام کنند.