دستمزد خرداد ماه کارگران ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه آذربایجان واریز شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، کارگران ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه آذربایجان از واریز دستمزد خرداد ماه خود خبر دادند.
کارگران می‌گویند: طبق اطلاعیه‌ی واحد مالی شرکت پیمانکاری «گسترش آهن راه» حقوق خردادماه کارگران ابنیه فنی ناحیه آذربایجان روز گذشته (۱۳ مرداد ماه) به همراه عیدی و سنوات واریز شده و قابل برداشت است.