مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا)، با اشاره به استراتژی این مجموعه برای نجات شرکت چوکا (صنایع چوب کاغذ ایران) از بحران گفت: برنامه در حال اجرای ما این است که شرکت چوب اسالم را با چوکا ادغام کنیم.
به گزارش جارچی اخبار «محمد رضوانی‌فر» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از ادغام شرکت چوب اسالم با چوکا خبر داد.
وی افزود: با ادغام صورت گرفته سرمایه چوکا افزایش می‌یابد. درست با همین هدف هم چوکا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده است. به این واسطه شرکت چوکا از نظر مالی قدرتمند می‌شود و می‌تواند تسهیلات دریافت کند و طرح توسعه بگیرد.
وی با مقایسه سطح تولید و فروش در چوکا از مرداد سال ۹۷ تا تاریخ ۹ مرداد ۹۸ گفت: سال ۹۷ سطح تولید در این شرکت ۱۲ هزار تن بود که به ۱۶ هزار تن رسیده است. میزان فروش شرکت ۲۵ میلیارد تومان بوده که به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است. در کل فروش ۹۲ درصد و تولید ۲۶ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شستا با بیان اینکه در شرکت چوب اسالم از ۱۰ مرداد سال گذشته تولیدی نداشتیم، گفت: امسال ۶ هزار ۶۹۰ ورق تولید داریم. میزان فروش سال گذشته ۱۰۷ میلیون تومان بوده که امسال به ۹۷۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی فروش ۹ برابر شده است.