۲۰ هزار بازنشسته کشوری از دولت و مجلس خواستند به اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری اهتمام بورزند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، ۲۰ هزار بازنشسته کشوری که از سطح معاش و دریافتی خود نارضایتی دارند، به کمپینی پیوستند که در آن از دولت و مجلس درخواست می‌شود قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت کامل به اجرا دربیاید.
این کمپین که در فضای مجازی شکل گرفته، با استناد به برنامه‌های بالادستی توسعه، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را یک «تکلیف» تلقی می‌کند.
بازنشستگان خواستار اجرای بندهای مغفول مانده‌ی این سند قانونی هستند؛ بندهایی که مربوط به لزم همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز و همچنین افزایش مستمری بازنشستگان براساس نرخ تورم رسمی و خط فقر است.