روند رو به رشد جمعیت فعال زنان در چهار سال گذشته از ورود موج تقاضای این گروه از جمعیت کشور برای ورود به بازار کار حکایت دارد. بانوان ۳۱ درصد از کل بیکاران را به خود اختصاص می‌دهند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر، بررسی وضعیت حضور زنان در بازار کار طی ۱۵ سال گذشته از افزایش تقاضای این گروه از جامعه برای اشتغال حکایت دارد.
جمعیت فعال که با شاخص «نرخ مشارکت» مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ مجموع گروه شاغلان و بیکاران و جمعیت غیرفعال نیز به گروهی از جامعه اطلاق می شود که نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. این گروه از جامعه یا نیازی به درآمد مستقل ندارند یا از درآمدهای غیرکاری نظیر اجاره ملک یا املاک، سود بانکی و سایر درآمدها امرار معاش می کنند.
آنچه که در بررسی وضعیت بازار کار یک کشور باید مورد پایش قرار گیرد، مقایسه شاخص‌های بیکاری و اشتغال در گروه «جمعیت فعال» است.
بررسی شاخص‌های بازار کار و در رأس آن جمعیت فعال مربوط به گروه زنان طی حدود ۱۵ سال گذشته نشان می دهد، نرخ مشارکت به عنوان شاخص مهم ارزیابی بازار کار در سال ۸۴ بالاترین میزان را در گروه بانوان به خود اختصاص داده است و در این سال نرخ مشارکت گروه زنان ۱۷ درصد بوده است.
از سال ۱۳۸۴ میزان جمعیت فعال که افزایش آن نشان دهنده رشد تقاضای یک جامعه برای ورود به بازار کار است، روند نزولی به خود گرفت تا حدی که این نرخ در سال ۱۳۹۳ به پایین ترین حد خود یعنی ۱۲ درصد رسید.
برایند این آمار نشان می‌دهد از سال ۸۴ تا ۹۳ تقاضای اشتغال زنان همواره روند کاهشی داشته اما از سال ۹۴ روند افزایش جمعیت فعال زنان صعودی شد به طوریکه در این سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رشد ۱.۳ درصدی به ۱۳.۳ درصد رسید.
پس از آن نیز روند رو به رشد جمعیت فعال زنان با سرعت بیشتری ادامه یافت به طوریکه نرخ مشارکت در سال ۹۵ با رشد ۱.۶ درصدی به ۱۴.۹ درصد افزایش یافت. در سال ۹۶ نیز نرخ مشارکت به ۱۶ درصد و در سال ۹۷ نیز به ۱۶.۱ درصد رسید تا شاهد موج جدید تقاضای زنان به بازار کار طی چهار سال گذشته باشیم.
بر اساس آخرین آمار از بازار کار زنان، از کل ۲۷ میلیون جمعیت فعال کشور (مجموع بیکاران و شاغلان)، سهم زنان ۵ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۷۹۹ نفر است که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۹۳ هزار نفر افزایش یافته است.
از مجموع جمعیت فعالِ ۵ میلیون و ۳۵۶ هزار نفری زنان، ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۳۰۰ نفر شاغل و یک میلیون و ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر بیکار هستند که ۳۱ درصد از کل جمعیت بیکار را به خود اختصاص می دهند. همچنین ۶۶۶ هزار ۳۰۰ نفر از زنان بیکار، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و در زمره بیکاران فارغ التحصیل قرار می گیرند.
این آمار از رشد تقاضای زنان برای ورود به بازار کار حکایت دارد و با توجه به اینکه یک سوم از کل جمعیت بیکار، از گروه زنان هستند سیاست گذاران باید شرایط را برای افزایش جذب بانوان در بازار کار فراهم کنند.