با حکم مراجع قضایی و در ادامه دستگیری‌های پرونده شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب ۹ نفر از شهروندان بنابی نیز در این ارتباط دستگیر و بازداشت شدند.
با دستگیری این ۹ نفر مجموع دستگیری‌ها در پرونده رشوه و تبانی در شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب تاکنون به ۴۴ نفر رسیده است.
بنابر گزارش‌های رسیده، ۹ نفر دستگیر شده از شهروندان بنابی هستند که در بحث ساخت و ساز فعالیت داشته‌اند.
به گزارش جارچی اخبار، فرماندار بناب در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بناب با تأیید خبر بازداشت ۹ متهم دیگر در ارتباط با پرونده مالی شهرداری بناب گفت: این دستگیری‌ها در ارتباط با ادامه پرونده سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب است و پرونده مزبور از سوی مقامات قضایی در حال رسیدگی است.
امین رفیعی افزود: در بین دستگیرشدگان از کارکنان شهرداری وجود ندارد و تمام ۹ نفر دستگیر شده را شهروندانی که در بحث ساخت و ساز فعالیت داشته‌اند، تشکیل می‌دهد.
بر پایه این گزارش، نخستین دستگیری و بازداشت کارکنان شهرداری و عوامل دخیل در ارتباط با این پرونده در مهرماه سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاد و تعداد دستگیرشدگان این پرونده به ۴۴ نفر رسیده است.