پرستاران مشهدی خواستار رسیدگی به اهم مطالبات خود شدند و از وزارت بهداشت و درمان و مسئولان علوم پزشکی خواستند تا روز پرستار به مطالباتشان جامه عمل بپوشانند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ابلنا، اخیراً فعالان صنفی پرستاری مشهد جلساتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشته و توافقات و وعده‌هایی برای رسیدگی به وضعیت پرستاران صورت گرفته است.
اهم مطالبات پرستاران که در بیانیه پرستاران مشهد آمده است، به شرح زیر است:

-اصلاح یا حذف قاصدک و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بجای قاصدک
-حذف اضافه کار اجباری
-پرداخت به روز کارانه و اضافه‌کاری‌های معوق
-اجرای صحیح قانون بهره‌وری برای پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها و فوریت‌های پزشکی
-اصلاح فرمول محاسبه هر ساعت اضافه کار
-رفع تبعیض و بی عدالتی فاحش بین اعضای تیم درمان و توزیع عادلانه امکانات رفاهی
-تعیین تکلیف پرستاران شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه و انجام قرار داد مستقیم با پرستاران
-اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور و موافقت با بازنشستگی پرستاران بر اساس این قانون
-پرداخت مطالبات معوقه پرستاران بازنشسته
-اصلاح سنجه‌های اعتبار بخشی و حذف فرم‌های کاغذی اضافه و عدم بکارگیری پرستاران در امور منشی‌گری و ثبت اچ آی اس که باعث دور ماندن پرستار از بالین بیمار شده است.