وزیر بهداشت، گفت: ما نباید اجازه بدهیم عده ای معدود اعتبار و حیثیت داروسازی را زیر سوال ببرند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر، سعید نمکی، بعد از ظهر پنج شنبه در نشست معاونین غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: با توجه به دستور رئیس جمهور، بنده از روز اول تیم هایی را برای بررسی ارز تخصیص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی، در سازمان غذا و دارو مستقر کردم.
وی با اشاره به دوره مدیریت رئیس سابق سازمان غذا و دارو، گفت: جایی که رئیس سازمان دسترسی به اطاعات ندارد، باید در آن سازمان را بست.
نمکی در ادامه با اشاره به تغییر رئیس سازمان غذا و دارو، افزود: کلید راز سر به مهر، در جیب یکی دو نفر بود و من آدمی نیستم که به عقب باز گردم.
وزیر بهداشت گفت: تعدادی پرونده در این حوزه تشکیل شده و دستگاه قضائی در حال بررسی است.
وی تاکید کرد: امروز در سازمان غذا و دارو، اتفاقات خوبی افتاده است. ما به جمع بندی رسیده ایم که سامانه «تی تک» را اصلاح کرده و آن را از دست نهاد غیر حاکمیتی خارج کنیم.
نمکی به تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: باید در خرید تجهیزات پزشکی توسط دانشگاه های علوم پزشکی دقت بیشتری صورت بگیرد و ما بخشنامه کرده ایم آنچه در داخل تولید می شود، نباید واردات داشته باشد. البته نباید به قیمت کاهش کیفیت تولید داخل باشد.
وی افزود: موجودی بیمارستان ها چک شود و اجازه ندهیم تجهیزات پزشکی بی مورد تلنبار شود و اگر کمبودی وجود دارد، تامین شود.
نمکی به وضعیت دارو اشاره کرد و گفت: در مورد دارو اگر کوتاهی رخ دهد، به عنوان کوتاه نمی آیم و با دانشگاه مربوطه برخورد خواهم کرد.
وزیر بهداشت، خواستار شفاف سازی امور مربوطه شد و افزود: بعضی همکاران پزشک هنوز به تولید داخل ندارند و بعضی ها نیز کار خود را می کنند که باید توجیه شوند. ما اجازه واردات داروهای مشابه تولید داخل را نمی دهیم.
وی، نظارت بر داروخانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: گران فروشی در داروخانه ها نباید اتفاق بیافتد.