مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی و سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: در گذشته رقبای سلامتی و کم تحرکی مردم زیاد نبودند، امروزه با گسترش روز افزون فناوری و سبک زندگی ماشینی، سلامتی مردم در خطر است، هم اکنون مهم ترین مساله ملی ما کم تحرکی و عدم فعالیت بدنی است.از سویی دیگر فقط اطلاع از آمار کم تحرکی و آگاهی بخشی و آموزش به مردم این مساله را حل نمی کند، ما باید در اذهان عموم جامعه تغییر نگرش ایجاد کنیم تا با تغییر نگرش، رفتار کم تحرکی مردم عوض شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، افشین ملایی با حضور در برنامه از شنبه افزود: تغییر رفتار مردم یک مساله اجتماعی است، مطالعات روز دنیا به ما می گوید رویکردی که می تواند وضعیت رفتار کم تحرکی مردم را عوض کند، رویکرد بازاریابی اجتماعی است. هدف بازاریابی اجتماعی تغییر و اصلاح رفتار به نفع مصرف کننده است. ما و همکارانمان در تلاشیم تا رفتار کم تحرکی مردم را به نفع سلامتی عموم جامعه تغییر دهیم.
سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی اظهار داشت: هم اکنون گفتمان علمی برای توسعه ورزش همگانی در سطح حاکمیت شکل گرفته است و این مساله موضوعِ روز گفتگوی بین وزارت ورزش، وزارت بهداشت و صدا و سیماست. هم اکنون با هم افزایی که بین وزارتخانه ها شکل گرفته است، مساله ضرورت تغییر رفتار کم تحرکی به درستی تشخیص داده شده و در راستای همین موضوع منابع متناسب با راهبردهای حاکمیت اختصاص داده شده است.
ملایی با اشاره به نقش سایر فدراسیون های ورزشی در توسعه ورزش های همگانی اظهار داشت: هم اکنون در وزارت ورزش با ۳۵ فدراسیون ورزشی تفاهم نامه امضا کردیم تا با فعالیت کمیته همگانی فدراسیون های ورزشی در پایان سال ۱۵ میلیون ورزشکار همگانی داشته باشیم.
او با اشاره به تلاش وزارت ورزش و جوانان در جهت رعایت تناسب بین چهار سیستم ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، ورزش تربیتی و ورزش همگانی خاطر نشان کرد: تا کنون بیشتر اعتبارات وزارت ورزش به سمت ورزش قهرمانی سوق یافته و پس از آن به سمت ورزش حرفه ای، که به خاطر استاندارهای بالای این دو نوع ورزش از هزینه بسیاری را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: برخی از سیاست های ناصواب منجر به گرانی ورزش شده است و ورزش برای مردم گران تمام می شود، خانواده ای که دو فرزند داشته باشد اگر بودجه خود را بخواهد مدیریت کند تامین پوشاک فرزندان خود را نسبت به ورزش در اولویت قرار می دهد.
او در خصوص بودجه ورزش کشور تصریح کرد: بودجه ی ورزش کشور، بودجه قابل توجهی است که بخش اعظم آن مختص اعزام ها و اردوهای فدراسیون های ورزشی است، خوشبختانه حرکت خوبی در وزارت ورزش و جوانان با تامین اعتبار ورزش همگانی آغاز شده است که امیدواریم این حرکت مستمر باشد.
ملایی در پایان خاطر نشان کرد: سلامتی مردم، مساله ملی است. توسعه ورزش همگانی صرفاً مختص وزارت ورزش و جوانان و یک فدراسیون نیست، بلکه تمامی دستگاه ها و ارگانها با یک هم افزایی ملی بایستی در راه بهبود وضعیت فعالیت بدنی مردم ایران گام بردارند