دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی گفت: کارگران اولین قربانی اجرای نادرست اصل ۴۴ هستند.
مهندس کریم صادقزاده تبریزی، در گفتگو با خبرنگار جارچی لخبار سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از جوانان نخبه و مدال آور را حاکی از ژرف نگری ایشان نسبت به مسایل مختلف دانست و گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار به موضوعات مختلفی اشاره داشته اند که همه آنان باید سرلوحه مسئولین و جامعه قرار گیرد.
وی با اشاره به بخشی از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در ارتباط با اجرای نامناسب اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی گفت: مقام معظم رهبری به خوبی در این سخنان بر این نکته تصریح داشتند که تبعات نادرست ناشی از اجرای اصل ۴۴ ناشی از عملکرد ها بوده است.
صادقزاده با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری از عملکرد دولت ها در اجرای اصل ۴۴ گله مند بوده و همچنانکه خودشان فرموده اند در برخی موارد و اشکال ها شخصا در برابر آن ایستاده و آن را بازگردانده اند گفت: این نکته بسیار مهمی است اگر در گذشته هم تخلفی صورت گرفته اکنون دیگر دولت با نگرشی صحیح شرایطی فراهم آورد تا زمینه هرگونه اشتباهی در اجرای سیاست خصوصی سازی و اصل ۴۴ از بین برود.
وی در ادامه با بیان اینکه اولین نتیجه تلخ واگذاری ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ متوجه کارگران می شود گفت: به واسطه اجرای نادرست این سیاست سالهاست که جامعه کارگری مشکلات سختی را پشت سر می گذارد و در استان آذربایجان شرقی شاهد بوده ایم عدم توجه به اهلیت افراد در واگذاری ها مشکلات زیادی را گریبانگیر استان کرده که نمونه اش را بخوبی در موضوع ماشین سازی تبریز مشاهده کردیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات آذربایجان شرقی تأکید کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب حاکی از آن است که ایشان به مسایل کشور آگاهی کامل و ویژه دارند در این میان هرچند کارگران در امر واگذاری ها به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ نقشی ندارند ولی خود را موظف و مکلف می دانند طوری رفتار نمایند تا مبادا موجب ناراحتی و گله مندی مقام معظم رهبری شوند.