معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورتی که فعالیت همه بخش ها بر اقتصاد تمرکز یابد، توسعه و شکوفایی کشور فراهم می شود.حسن صادقی که در جمع اعضای هیأت اجرایی و کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی سخن می گفت اظهار داشت: ساختار اقتصاد کشور ما محوریت تولید محور و صنعتی را نداشته و بخش خدمات در آن توسعه بیش از حدی پیدا کرده به طوریکه اکنون ۶۵ درصد اشتغال در بخش خدمات شکل می گیرد که بدان معناست که اشتغال در صنعت و تولید بشدت افت پیدا کرده است.وی با تأکید برضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی در کشور گفت: اقتصاد کشور ما تنها اقتصاد رانتی بوده و نتوانسته یک شکل چندوجهی را در تمامی حوزه ها داشته باشد .صادقی شیوه های خصوصی سازی در کشور را خاصه سازی نامید و گفت: خصوصی سازی یک ضرورت اقتصادی است اما شیوه هایی که در کشور ما در این حوزه بکار رفته، تنها به اقتصاد ما خسارت وارد کرد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه اکنون بیش از ۷۰ درصد ماهیت اقتصاد کشور ما وابسته به نفت است اظهار داشت: ۲۰ سال قبل مقام معظم رهبری سیاستی در قالب اقتصاد بدون نفت برای کشور ترسیم کرده بودند که اگر آن برنامه ها اجرا می شد اکنون دیگر شاهد عربده کشی های ترامپ نبودیم.صادقی با تأکید بر اینکه اقتصاد صادرات محور ، حامی تولید داخلی و فارغ از وابستگی به نفت راه نجات کشور است گفت: اگر اقتصاد ما در دهه ۷۰ که بهای هر بشکه نفت به ۶ دلار و ۷۰ سنت رسیده بود پوسته اندازی خود را صورت داده بود اکنون کشور روند توسعه خود را به خوبی طی کرده بود.وی با تشریح وضعیت اضلاع سه جانبه اقتصاد کشور تصریح کرد: اقتصاد ما از سه بخش دولت، بخش خصوصی و تعاون تشکیل شده اما در برون رفت مشکلات و توسعه هیچ یک از این بخش ها موفق نبوده ایم.صادقی افزود: دولت، با بحث خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ وارد میدان شد اما در کوچک سازی دولت بجای کمتر کردن حجم کارمندان و کارکنان خود صنایع مادر را به بخش خصوصی واگذار کرد که چیزی جز خودزنی نبوده است به طوریکه عملا اکنون شاهد هستیم ابزار حاکمیتی هم واگذار شده و دیگر دولت نمی تواند کنترلی بر آن داشته باشد و هر لحظه دست های نامرئی برای ایفای نقش فرصت دارند و دولت که باید با داشتن قدرت حاکمیتی با حفظ تعادل بازار به کمک فقرا بیاید نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفا کندرییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری خواستار حمایت درست از بخش خصوصی فعال و توجه به اصالت اجرای اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی شد و گفت:در شرایط کنونی باید زمینه توسعه اقتصاد توده محور در کشور فراهم شود و با توجه به بخش تعاون امکان بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های بالای کشور فراهم کرد.صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تشکل های کارگری در رفع مشکلات این قشر پرداخت و گفت: توفیق تشکل های کارگری در توجه به مطالبات این قشر تنها با تغییر رویه های فعلی ممکن است.وی افزود: تشکل کارگری که نتواند تمرکزش را بر عضو بگذارد و تقویت و توسعه اش ناشی از عضوگیری نباشد به بیراهه می رود معاون دبیر کل خانه کارگر عضو را محور توسعه هر تشکلی دانست و گفت: تشکلی که به عضو و حق عضوگیری وابسته تباشد باید برای حیات خود به جایی وصل شود و یا دولت محور و یا کارفرماپرور باشد که در این صورت هم نمی تواند پیگیر مطالبات این قشر باشد.وی با بیان اینکه اکنون بجز خانه کارگر بقیه تشکلات از عضو گیری فاصله گرفته اند خاطرنشان کرد: تشکلات فعلی کارگری ما که عضوگیری را معیار اصلی فعالیت خود قرار نداده اند صدای حق طلبی کارگران را به محاق برده اند
صادقی با بیان اینکه نگاه جامعه به تشکلات تغییر کرده است گفت: تشکلات فاقد محوریت عضو نهادهایی صرفا زرد کاغذی بیش نیستند و همواره به طرفداری از سرمایه داری متهم بوده و ناچارند به سمت کمک گرفتن از دولت و تامین اجتماعی دست دراز کنند که این موضوع دامن گیر بسیاری از تشکلات ما شده است.وی توجه به اتحادیه های کارگری را اصلی ترین راهکار برای برون رفت از این وضعیت عنوان کرد و گفت: اصلاح فصل ششم قانون کار که در آن دولت به تشکلات امر و نهی نکند و عضو محور و فارغ از کارفرمایان باشد ضرورت جدی در این خصوص است.صادقی خواستار ایفای نقش بیشتر خانه کارگر به عنوان نهادی فراگیر در مشکلات کارگران شد و گفت: تشکلات کارگری در عین حال که جدا از هم هستند اما باید از نظر ماهوی با هم وحدت رویه داشته و در جهت تضعیف هم حرکت نکنند وی با تأکید بر اینکه خانه کارگرهمواره حفظ حریم خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را مدنظر داشته است تصریح کرد: صدای رسا کارگران با تفرق به دست نمی آید و ما با وحدت می¬توانیم برای مطلبات کارگران کاری کنیم.