به گزارش خبرنگار ایلنا، پوری‌حسینی رفت؛ این خبر را کارگران واحدهای بسیاری که از خصوصی‌سازی ضربه دیده‌اند، نمی‌دانند چگونه باید تعبیر کنند.

اما جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند آنچه مورد انتقاد است خودِ خصوصی‌سازی است که باید برچیده شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا : در بیانیه کارگران آمده است: «پوری حسینی رفت، ولی اصل خصوصی‌سازی به قوت خود باقی است. همین امسال ۶۰۰ بنگاه دولتی در فهرست انتظارند تا در اولین فرصت همراه با کارگرانشان به زیر تیغ گیوتین خصوصی‌سازی بروند.»

این کارگران در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که خصوصی‌سازیِ خوب و بد نداریم؛ آنچه هست یک نام است که یک محتوای ثابت دارد: خصوصی‌سازیِ خانمان‌برانداز.