بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی «حمایت از جوامع ایمن»امروز جمعه برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز آغاز به کار کرد.
در این کنفرانس بین المللی که هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی برگزار می شود، علاوه بر ۳۰ نفر از متخصصان و صاحب نظران ۲۰ کشور جهان، مدیر بخش حوادث سازمان بهداشت جهانی، مجری طرح جوامع ایمن این سازمان، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس پلیس راه ناجا و نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران نیز حضور دارند که به مدت سه روز، مباحث پیرامون نحوه کاهش آسیب ها و تلفات ناشی از تصادفات رانندگی و جاده ای را مورد کنکاش قرار می دهند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، سلامت ترافیک از جمله اهداف مهم سازمان بهداشت جهانی است که در طول برگزاری کنفرانس تبریز درباره هدایت و راهبری این موضوع بحث و تبادل نظر خواهد شد.
این کنفرانس با مشارکت نهادها، سازمان ها و وزارتخانههای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، پلیس راهور و معاونت های مختلف وزارت بهداشت حمایت و برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، همزمان با برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جوامع ایمن، اولین کوهورت سلامت و ایمنی ترافیک (پرشین) به عنوان اولین کوهورت جامع سلامت و ایمنی ترافیک در کشورهای مدیترانه شرقی در تبریز افتتاح شد.
کوهورت، یک طرح پژوهشی و مداخله ای است و با توجه به پیشتازی و ماموریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در توسعه دانش ترافیک و فراهم بودن زیرساخت ها از جمله کلینیک سلامت و ایمنی ترافیک، مرکز همکاری های علمی پلیس راهور، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب و حوادث جادهای و مرکز بینالمللی حمایت از جوامع ایمن، این طرح در تبریز آغاز شده است.
در این طرح سنجش های سطح خانوار، سلامت جسمانی و روانی، رفتار ترافیکی و سنجشهای آزمایشگاه ترافیک در دو بخش پیش از حادثه و پس از حادثه با همکاری پلیس راهور مورد ارزیابی و مطالعه قرار میگیرد.
در قالب این طرح انسان، راه و وسیله نقلیه به عنوان مثلث اپیدمیولوژی در کوهورت سلامت و ایمنی ترافیک در شهرستان های تبریز، شبستر، اسکو و جلفا ارزیابی می شوند.
متغیرهای مرتبط با تصادف و تروما، متغیرهای فردی و مراقبت سلامت و پیامدهای سلامتی، تصادف مجدد، رفتارهای ایمنی پس از تصادف و ناتوانی و معلولیت از جمله گروه های مواجهه و پیامد این طرح پژوهشی است.
رونمایی از سه عنوان کتاب و یک نرم افزار ویژه کاهش تصادفات جاده ای از دیگر برنامه های جنبی اولین روز کنفرانس بین المللی حمایت از جوامع ایمن در تبریز بود.