حسن فروزانفرد در رابطه با حذف صفر از پولی ملی گفت: هدف بانک مرکزی برای حذف صفر از پول ملی ساده‌سازی محاسبات است که البته این موضوع درستی است اما به شرط اینکه در سال‌های آینده مجدد مجبور به تکرار این سیاست نشویم.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: برای اینکه دوباره در سال‌های آینده مجبور به تکرار این کار یعنی حذف صفر از پولی ملی نشویم لازم است که بسترهای توسعه اقتصادی به گونه‌ای باشد که زمینه برای شکل‌گیری هیجانات تورمی مجدد در اقتصاد بوجود نیاید.

وی افزود: در صورتی که چند سال آینده به واسطه تورم بالا دوباره احتیاج به این کار وجود داشته باشد به معنای شکست خوردگی این سیاست است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از فارس: فروزان فرد با بیان اینکه در آمریکای جنوبی برخی کشورها چند بار مجبور به حذف صفر از پولی ملی خود شده‌اند گفت: برای این کشورها این اتفاق افتاده است زیرا این کشورها نتوانسته‌اند بسترهای رشد اقتصادی متناسب با تورم را سازمان‌دهی کنند در صورتی که این سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی سیاست قابل درکی است و دلایل آن هم منطقی و روشن است ضمن اینکه در محاسبات روزمره مردم از این سیاست بهره‌ می‌گیرند و مردم در محاسبات خود صفرهای را حذف کرده‌اند.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد و حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: نگرانی این است که تدبیر لازم در زمینه کنترل تورم صورت نگیرد و دوباره در سال‌های آینده مجبور به تکرار این کار شویم.