نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران با ابراز تاسف از روند افزایشی و هشداردهنده آسیب‌ها و مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در ایران، گفت: تلفات جاده ای در این کشور از سال ۲۰۱۷ روند افزایشی دارد.
کریستف هملمن روز جمعه در آیین آغاز به کار بیست وچهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از جوامع ایمن در تبریز، بر حمایت کامل سازمان جهانی بهداشت برای تلاش های پیشرو در راستای کاهش تلفات جادهای در ایران تاکید و اضافه کرد: به دلیل روند افزایشی و نگران کننده مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران، همه افراد جامعه به نوعی در معرض تصادفات جادهای قرار گرفته اند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا وی اظهار داشت: آسیب های ناشی از تصادفات جاده ای یکی از پنج علت مهم مرگ و میر در ایران به شمار می رود اما با همکاری همدیگر و نهادهای مختلف می توان مدل موفقی برای ایمنی راه را به منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ارایه کرد.
هملمن افزود: در سال ۲۰۱۸ گروه همکاری ایمنی راه با هدایت دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه و با حضور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان اورژانس ایران و سازمان جهانی بهداشتو همکاری پلیس راهور، ماموریت متخصصین بین المللی در زمینه مدیریت سرعت به کشور را تسهیل کردند که متعاقب آن با مشورت فنی شرکای کلیدی، راهنمای محدودیت سرعت تهیه و پشتیبانی با هدف ایمنی راه و ارتقای مدیریت سرعت در کشور ارایه شد.
وی با اشاره به اینکه دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت با توجه به ظرفیت بالقوه موجود در حوزه ایمنی راه، ایران را برای نمایش الگوی اجرایی چارچوب منطقه ای ایمنی راه انتخاب کرده است، گفت: این فرصت منحصر به فردی است که میتواند برای تقویت تلاش ها و تبادل آموخته ها و تجربیات موفق با جامعه جهانی مورد استفاده قرار بگیرد.
هملمن ادامه داد: در اولین قدم برای نیل به اهداف مورد نظر، دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران از ظرفیت سازی نیروی انسانی در حوزه سیستم ایمن و تقویت چارچوب قانون گذاری در حوزه ایمنی راه به وسیله لحاظ کردن توصیه های موفق سازمان جهانی بهداشت، حمایت می کند.
وی با تاکید بر اهمیت نقش داده ها در تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و پایش و ارزیابی مداخلات، یادآوری کرد: عملیاتی کردن نظام ادغام یافته ثبت تروما با تاکید بر تلفات جادهای در قالب پروژه مشترک دانشگاه علوم پزشکی تبریز، وزارت بهداشت، درمان و آموز پزشکی و سایر شرکای مهم دولتی و سازمان جهانی بهداشت در دست اجرا است.
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: این نمایندگی آمادگی خود را برای مشارکت فنی جهت تکمیل برنامه ملی ایمنی راه برای دهه آینده با تقویت حوزه هایی مانند رویکرد مدیریت مبتنی بر نتیجه، حمایت طلبی، ساز وکارهای همکاری، جذب منابع و پایش و ارزشیابی اعلام می کند.
هملمن گفت: مدیران و مسئولان حوزه تلفات رانندگی در ایران میتوانند بر حمایت کامل سازمان جهانی بهداشت برای تلاشهای پیشرو در راستای کاهش تلفات جاده ای در ایران حساب کنند.
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از جوامع ایمن از امروز به مدت سه روز بخ میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز به کار کرد.
در این کنفرانس ۳۰ نفر از صاحب نظران و پژوهشگران حوزه ترافیک از ۲۰ کشور جهان حضور دارند.