محمد اسلامی با اشاره به آغاز ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکن در طرح ملی با حضور و دستور رئیس جمهور اظهار کرد: طرح اقدام ملی شامل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که در سراسر کشور بعد از رونمایی تاکنون ۶۰ هزار واحد توسط همکاران ما آغاز شده و بخشی از آن هم توسط بخش خصوصی و شرکت های سازنده اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: رئیس جمهور در یکی از پروژه‌های ۲۰۰۰ واحدی تهران حضور پیدا کرده و این پروژه به عنوان یک مرکز برای شروع همزمان ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این پروژه از همان خانواده طرح اقدام ملی است، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در این طرح آن است که ۳ نوع تولید مسکن را پوشش می‌دهد که برای بافت‌های فرسوده، کلانشهرها و شهرهای جدید اجرا می‌شود و در هدف برنامه قرار دارد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از تسنیم: وی افزود: عملیات ساختمانی تعدادی از آنها از امروز به دستور رییس جمهوری آغاز می شود و برای تعدادی دیگر هم کار آماده‌سازی زمین انجام می‌شوذ. یک قطعه زمین بزرگ به مساحت چند ده هکتار که خیابان‌کشی و آماده سازی می‌شود. پیمانکاران و سازندگان در قطعات آن مستقر می شوند تا بتوانند عملیات ساختمانی را شروع کنند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین از روز سه شنبه دو نوع شروع کاراتفاق خواهد افتاد که امیدواریم با فراخوانی که داده شده و در یکی، دو هفته آینده هم توسط سازمان ملی زمین و مسکنُ زمین اختصاص داده خواهد شد تا این امکان وجود داشته باشد که اراضی دیگری را هم معرفی کنیم تا عملیات اجرایی ۴۰۰ هزار واحد تا پایان سال شروع شود.

اسلامی درخصوص اینکه در چه بازه زمانی این طرح به پایان خواهد رسید و آماده تحویل می شود، گفت: برنامه ریزی صورت گرفته دو ساله بوده و امیدواریم قبل از پایان دولت دوازدهم مردم در این خانه ها مستقر شوند.