در پنج روز معاملات هفته‌ای که گذشت شاخص بورس ١١ هزار و ۵٠۴ واحد رشد داشت. شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۶ شهریور ماه) با عدد ٢٧٨ هزار و ۶٧۴ واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (١٣ شهریور ماه) به عدد ٢٩٠ هزار و ١٧٨ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور در آخرین روز معاملات هفته گذشته ٣١٧ هزار و ۶٠٣ واحد بود که در روز چهارشنبه این هفته به رقم ٣٣٠ هزار و ٧۶ واحد رسید و افزایش ١٢ هزار و ۴٧٣ واحدی را رقم زد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) در پایان هفته گذشته ٧۶ هزار و ٩١۵ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ٧٩ هزار و ٢٠۴ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) از ۵١ هزار و ۴٨٧ واحد به عدد ۵٣ هزار و ١٩ واحد رسید.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: ارزش بورس تهران در هفته جاری، ١٠ هزار و ٧١٨ میلیارد ریال بود که در مقایسه با هفته گذشته ٢ درصد رشد را تجربه کرد، همچنین ارزش فرابورس در مدت ذکر شده سه هزار و ۶٧ میلیارد بود که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته با افت کمتر از یک درصدی همراه شد.

در هفته منتهی به ۶ شهریور ماه فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، رایانه، شیمیایی، حمل و نقل، غذایی به جز قند و شکر، خودرو، کانه های فلزی، بانک ها، مواد دارویی و سیمان از جمله صنایعی بودند که بیشترین میزان بازدهی را به خود اختصاص دادند و طبق آمار ارائه شده در هفته‌ای که گذشت فلزات اساسی و فرآورده های نفتی با بیشترین میزان بازدهی همراه بودند.

در هفته‌ای که گذشت فرآورده های نفتی، فلزات اساسی، شیمیایی، خودرو و قطعات، گروه شیمیایی، فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، خودرو و قطعات، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، بانک ها و موسسات اعتباری، دارویی‌ها، انبوه سازی املاک و مستغلات، سرمایه گذاری ها، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات استخراج کانه های فلزی، غذایی به جز قند و شکر، سیمان، آهن و گچ، بیمه و بازنشستگی، ماشین آلات و تجهیزات نسبت به دیگر صنایع بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

همچنین بانک ها و موسسات اعتباری، خودرو و قطعات، فلزات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، سرمایه گذاری ها، بیمه و بازنشستگی، استخراج کانه های فلزی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، سیمان، آهن و گچ بیشترین میزان از حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.