شهردار تبریز با اشاره به اینکه تغییر در سبک زندگی و توجه به مولفه‌های محیط زیستی باید از دوران کودکی در انسانها نهادینه شود، گفت: این مفاهیم امسال برای نخستین بار طی آموزش‌های شهروندی برای دانش آموزان تبریزی تدریس می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار، ایرج شهین باهر با بیان این که «توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست شهری» به عنوان یکی از محورها و عناوین آموزش‌های شهروندی برای دانش آموزان، به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: موضوعات محیط‌زیستی در کلانشهرها همواره به عنوان چالش و مشکلی بزرگ است که آثار آن در زندگی شهروندان به طور محسوسی قابل مشاهده است. توسعه پایدار را می‎توان مدیریت روابط سیستم‌های انسانی و اکوسیستم‌های طبیعی با هدف استفاده پایدار از منابع درجهت تامین رفاه نسلهای حال و آینده تعریف کرد.
شهردار تبریز با تاکید بر لزوم این آموزش‌ها از دوران کودکی، تصریح کرد: با وجود اینکه توجه به توسعه پایدار و محیط زیست شهری به عنوان یکی از سر فصل‌های اقدامات مدیریت شهری است، ولی در تحقق این امر نیاز به همراهی و توجه بیش از پیش از سوی شهروندان نیز موضوعی قابل توجه است.
ایرج شهین باهر ادامه داد: برای نخستین بار در کشور امسال دانش آموزان تبریزی در تمام مقاطع تحصیلی و در تمامی مدارس، با الفبای این مفاهیم آشنا می‌شوند و در حفاظت از محیط زیست شهری پیشگام خواهند بود.
وی همچنین یادآور شد: مهارت‌های فردی در افراد و تقویت این مهارت‌ها در حوزه‌های مختلف نه تنها باعث رشد شخصیت فردی می‌شود، در نهایت می‌تواند برای کمک به یک هدف جمعی که همانا توسعه پایدار است، مثمر ثمر باشد.