هواداران تیم های تراکتور و ماشین سازی در لیگ جدید بازیهای تیم های محبوب خود را با کیفیت عالی دریافت می کنند
به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، با تصویب شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی و مساعدت پورمحمدی استاندار استان ، نیمی از اعتبار واحد سیار تلویزیونی در استان تامین شد.
همچنین با پیگیری صفری مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و دستور رییس رسانه ملی ، مابقی ۵۰ درصد اعتبار واحد سیار جدید شبکه استانی سهند نیز از سوی سازمان صدا و سیما تامین گردید.