هفته بازار اندیشه با هدف کنترل و نظم دهی به بازار و تسهیل در ترافیک خیابان های مجاور توسط سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز ساماندهی شد.
به گزارش جارچی اخبار مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز با اعلام اینکه بر اساس طرح ساماندهی هفته بازار اندیشه در محل فعلی خود با بیش از ۴۰۰ غرفه ساماندهی شد گفت: راسته‌های شغلی از جمله میوه فروشان، لباس فروشان، سبزی فروشان، مواد خوراکی فروشان و چندین راسته دیگر توسط سازمان تقسیم بندی شده و در اختیار دست فروشان قرار گرفت تا وضعیت دست فروشان و هم وضعیت هفته بازار ساماندهی شود.
ابراهیم محمدی با اشاره به اینکه هفته بازار اندیشه در گذشته بدلیل عدم نظارت و بساط گستری خودجوش، وضعیت نامناسبی داشت و همین امر منجر به اجرای ناهماهنگ بازار شده و در نهایت با به وجود آمدن مشکلات ترافیکی و مسائل دیگر باعث ناراحتی اهالی شهرک اندیشه و بخصوص نارضایتی ساکنین اطراف هفته بازار شده بود که اجرای طرح ساماندهی در آن را ضروری می‌کرد.
محمدی افزود: در این ساماندهی، ترافیک شدید خیابان‌های مجاور و خیابان مقابل اداره برق که ناشی از بساط گستری ناهماهنگ و بیرون از بازار بوجود آمده بود، با هماهنگی و برنامه ریزی عوامل سازمان حل شده و صنوف های مختلف در مکان‌های مشخص با تدابیر خاص جانمایی شده است که این امر باعث تسهیل در شریان اصلی محور اندیشه و خیابان‌ها و مجتمع‌های مسکونی اطراف بازار شده است.
وی همچنین با اشاره به استقبال شهروندان و دستفروشان از این بازار گفت: در صورت تمایل دستفروشان و متقاضیان به فعالیت در این بازار، سازمان در نظر دارد بعد از نظر سنجی از متقاضیان در خصوص زمان برپایی روز بازار در یکی دیگر از روزهای هفته به غیر از یکشنبه که مثل سابق دایر خواهد بود، در همین مکان اقدام کند.
در این بازار، اجناس و کالاهای متعددی عرضه می شود و شهروندان تبریزی و حتی ساکنین شهر و روستاهای اطراف هم با حضور در آن، مایحتاج خود را خریداری می کنند که با اجرای طرح ساماندهی این بازار، فعالین در بازار اندیشه و نیز اهالی ساکن در شهرک اندیشه بخصوص ساکنینی که در مجاورت بازار اندیشه هستند رضایت خود را اعلام کرده اند.