اصغر نوراله زاده اظهار کرد: تا پایان امسال پیش‌بینی کردیم که ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های اشتغال روستایی بدهیم که از محل آن ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید و پایدار در کشور ایجاد خواهد شد.آمار اشتغال ایجاد شده در هر نقطه نیز به نسبت ضریب خودش است.البته برخی استانها مثل سیستان و بلوچستان وضعیت بهتری داشتند و در برخی دیگر به دلیل آنکه فاقد طرح بودند یا کسی حاضر به کار در روستاهای اطراف آنها نبود، آمار ایجاد اشتغالشان پایین بوده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح اشتغال روستایی بدون هیچ وقفه‌ای در حال انجام است، گفت: تداوم طرح اشتغال روستایی موجب کاهش نرخ بیکاری در روستاها می‌شود و دولت با توجه به قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، هدفگذاری توسعه و رونق روستاها را برای دستیابی به اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در مناطق روستایی و عشایری در دستور کار قرار داده است.

به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید حمایت از طرح‌های تولیدی روستایی موجب می‌شود کسب و کارها به داخل روستاها برود و با اشتغالزایی و درآمدزایی، مانع خالی شدن روستاها از سکنه و ماندگاری جمعیت در روستاها شود.

نوراله زاده در ادامه از اجرای طرح هر روستا یک محصول در بیش از ۶۰ روستای کشور خبر داد و گفت: یکی از استراتژی‌های صندوق کارآفرینی امید، برنامه هر روستا یک محصول ـ هر خانه یک کارخانه است که در این طرح کسب و کارهایی که در زنجیره ارزش قابلیت ساماندهی دارند حمایت می‌شوند و ساماندهی کسب و کارهای خرد و کوچک، شناسایی مزیتهای رقابتی و تولیدی محصول و توسعه خدمات بازاریابی در فرایند اجرای طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا: به گفته وی این طرح تاکنون در بیش از ۶۰ روستا به مرحله اجرا در آمده و اجرای آن موجب مشارکت بیشتر مردم در اشتغال روستا و بهره‌مندی خانوارها از مزایای آن می‌شود.

به گزارش ایسنا، یکی از سیاستهای صندوق کارآفرینی امید، حمایت مالی از ساماندهی تولید انبوه در قالب کسب و کارهای خرد و کوچک است که اصطلاحا به آن “تولید بدون کارخانه” گفته می‌شود.صندوق کارآفرینی امید در این طرح با حمایت از تولیدات خرد و کوچک در قالب کارگاه‌های تولید خانگی، تحقق شعار هر خانه یک کارخانه و هر روستا یک محصول را دنبال می‌کند.