طی چهار ماهه اول سال‌جاری،۸۷ فقره مجوز سقط درمانی در آذربایجان شرقی صادر شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، طی چهار ماهه اول سال‌جاری، ۱۲۰ نفر در آذربایجان شرقی جهت اخذ مجوز سقط درمانی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که برای ۸۷ فقره مجوز صادر شده است.
۳۵ فقره از این پرونده‌ها طی تیرماه سال‌جاری تشکیل شده و برای ۲۵ نفر مجوز سقط درمانی صادر شد که این آمار نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش هشت نفری را نشان می‎دهد.
بر اساس این گزارش، طی سال گذشته نیز ۸۸ فقره مجوزسقط درمانی در استان صادر شده بود.