مدیرکل امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی روز شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: براین اساس از ۸.۵میلیون هکتار زمین‌های آبی کشور بالای ۲۵ درصد مجهز به آبیاری تحت فشار هستند.

رضا سرافرازی بیان کرد: اجرای سیستم‌های نوین آبیاری با حفظ منابع پایدار آب، بهره‌وری بیشتر محصولات کشاورزی و حفظ منابع پایه آب و خاک کشور انجام می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: در زمان حاضر سیستم‌های متنوعی در بخش تغییر شیوه‌های آبیاری سنتی از جمله آبیاری زیرقشری، قطره‌ای، سیستم‌های کلاسیک ثابت و متحرک و سیستم‌های آبیاری کم فشار درکشور درحال انجام است.

سرافرازی گفت: براساس برنامه دولت باید سالانه ۲۵۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شود که تحقق این برنامه وابسته به تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و تامین مواد اولیه است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: وی ادامه داد: در اجرای سیستم‌های نوین آبیاری ۷۰ درصد نیاز ما به لوازم پلی اتیلن است که بایستی مواد آن از طریق پتروشیمی‌ها تامین شود که در صورت تامین و همکاری سازمان برنامه و بودجه می توانیم براساس برنامه حرکت کنیم.

سرافرازی اضافه کرد: مرمت و پایدارسازی قنات‌ها و اجرای شبکه‌های سه و چهارآبیاری جزو فعالیت‌های جهاد کشاورزی است که تاکنون اعتبارات خوبی در این بخش هزینه شده است.

مدیرکل امور آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته دربخش مرمت و بازسازی قنات‌ها ۶۲میلیارد تومان اعتبار هزینه شد که امسال با پی‌گیری‌های انجام شده و همکاری سازمان برنامه و بودجه این اعتبار به ۱۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است البته این اعتبار ملی است و متناسب با آن اعتبار استانی نیز تخصیص می‌یابد.

سرافرازی ادامه داد: در تجهیز و نوسازی زمین‌های کشاورزی اعتبار تخصیص یافته جهشی نداشته ولی تلاش می‌شود با پی‌گیری‌های انجام شده اعتبار این بخش نیز جهش یابد.