برای اولین بار به همت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی کلیبر و با همکاری صندوق خرد زنان روستائی و عشایری پیغام این شهرستان تولید برگه زغال اخته ارگانیک آغاز شد.
به گزارش جارچی اخبار، معاون فنی بازرگانی تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی ضمن اعلام این خبر گفت: در پی خرید توافقی این محصول توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی کلیبر ، زمینه همکاری جدیدی با صندوق خرد زنان پیغام فراهم و تولید برگه زغال اخته توسط اعضای این صندوق در حال انجام می باشد.
جعفر لاهوتی آذر افزود: رایزنیهای اولیه جهت بسته بندی برگه زغال اخته نیز انجام و از سال آتی بصورت گسترده در سطح شبکه تعاونیهای روستایی شهرستان کلیبر صورت خواهد پذیرفت.
تاکنون ۲ تن محصول زغال اخته بصورت توافقی توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی کلیبر خرید و عملیات فوق همزمان با تولید برگه زغال اخته ادامه دارد.