مدیر سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی از برگزاری جلسه هماهنگی اجرای تفاهمنامه همکاری بین تعاون روستائی استان و بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل مدیریت شعب آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار علی اکبر نژادرضا با بیان این مطلب گفت: در راستای اجرایی کردن تفاهمنامه همکاری بین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و بانک قرض الحسنه مهر ایران در سطح استان آذربایجانشرقی جلسه ای با حضور مدیر شعب و مسولین اعتبارات این بانک و مدیر تعاون روستایی استان در محل مدیریت شعب آذربایجان شرقی تشکیل گردید.
وی افزود: جهت گیری فعالیتهای اعتباری شبکه تعاونی های روستایی در راستای ارائه تسهیلات قرض الحسنه به اعضای تعاونی ها منطبق با رویکرد اصلی بانک قرض الحسنه مهر بوده و تعامل و همکاریهای فی مابین به سهولت قابل دسترسی میباشد.
در ادامه جلسه مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان نیز ضمن استقبال از تفاهمنامه منعقده زمینه های همکاری را تشریح و مقرر شد طی هفته آتی کارشناسان دو مجموعه نسبت به تدوین فرایند اجرایی مشترک اقدام نمایند.