مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب از برگزاری اولین جلسه توجیهی فاز ۳ طرح ترویجی آموزشی احیای دریاچه ارومیه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، روح الله خیری با بیان اینکه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بناب با همکاری شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون کاج سرخ بناب، محققین مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، فاز سوم طرح تحول ترویجی آموزشی احیای دریاچه ارومیه را با اعتباری معادل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در قالب ۳ سایت الگویی با محصولات گندم و انگور و ۳ کانون یادگیری با محصولات سیب زمینی، انگور و گوجه سبز در ۶ روستای شهرستان در سال زراعی ۹۹-۹۸ آغاز نموده است گفت: در این راستا با حضور کارگروه فنی مدیریت، کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، محققین مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان وکارشناسان شرکت کاج سرخ بناب درمحل مدیریت جهادکشاورزی اقدام به برگزاری جلسه توجیهی در خصوص هماهنگی برای کشت محصولات پاییزه نمود.
وی با اشاره به اهداف طرح که افزایش بهره وری منابع آبی از طریق ارتقاء دانش و مهارت تولیدکنندگان و عوامل اجرایی، افزایش بهره وری منابع آبی از طریق توانمندسازی بهره برداران در مدیریت تلفیقی، همچنین ارتقاء کمیت و کیفیت تولید در مزارع و باغات تحت پوشش طرح می باشند، تاکید کرد: رسالتی که برعهده کلیه عوامل اجرایی طرح می باشد بسیار تاثیر گذار خواهد بود اگر منجر به تغییر نگرش و استقرار کشاورزی پایدار گردد بطوریکه بتوان در سالهای آتی اجرای فنون و تکنیک های موثر در صرفه جویی مصرف آب، کود و سم را توسط جوامع محلی شاهد بود.
مهندس خیری با تاکید بر این موضوع که بحران کمبود آب یکی از معضلات مهم در بخش کشاورزی بوده، از کارشناسان شرکت مجری خواست در کنار دست اندرکاران اجرایی و تحقیقاتی پروژه با دقت و حساسیت هر چه بیشتر اهداف پروژه را دنبال نمایند.
در ادامه جلسه مسئول کارگروه استانی طرح با اشاره به این موضوع که این طرح در محصولات پاییزه در قالب دو سایت الگویی گندم در روستاهای روشت بزرگ و زاوشت با ۱ واحد اصلی و ۲۵ واحد تابعه در هر یک از سایتها اجرایی می گردد تصریح نمود: کارشناسان شرکتهای مجری بعد از هماهنگی با دهیار و رؤسای شورای اسلامی روستاها و ورود به جوامع محلی و شناسایی کشاورزان داوطلب، اقدام به اسکن محیطی مزارع خواهند نمود که کلیه تکنیک ها و فنون مستقر در مزرعه در راستایی اجرایی نمودن اهداف طرح توسط محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در قالب دستورالعمل گام به گام در اختیار کارشناسان شرکت و کارگروه فنی قرار خواهد گرفت و بعد از تایید واحد اصلی هر یک از سایتها، کلیه تکنیک ها و فنون ارائه شده در دستورالعمل گام به گام حداقل در واحدهای اصلی و ۴ مورد از واحد های تابعه بایستی اجرایی گردد.
وی افزود: درراستای عملیاتی نمودن اهداف طرح مبنی برارتقای دانش بهره برداران وعوامل اجرایی طرح، از کارشناسان شرکت خواسته شد در زمان اجرای کلیه تکنیکها وفنون در واحدهای اصلی، کلیه کشاورزان تابعی طرح حضور یابند.