مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی از تدوین کتاب “راهنمای مدیریت استانداری” خبر داد و گفت: مدیریت صحیح منابع و دسترسی به اطلاعات کامل و دقیق در ارتباط با مشاغل دولتی بویژه در شرایطی که منابع عمومی برای تأمین هزینه‌های سازمان‌ها محدودتر شده است، امری ضروری است که امیدواریم تدوین این کتاب در این راستا مفید باشد.
به گزارش جارچی اخبار ، سیاوش یوسفی با بیان اینکه این کتاب در جلسه شورای مدیران استانداری به ریاست استاندار رونمایی شد، افزود: با توجه به ابهامات موجود در نظام اداری و تنوع و تعدد قوانین و مقررات و همچنین سلایق اجرایی، گردآوری و تدوین شرح وظایف کارگروه‌های اداری در قالب یک مجموعه منسجم اجتناب‌ناپذیر بود و دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری با در نظر گرفتن این ضرورت و با تأکید استاندار محترم اقدام به تدوین کتاب “راهنمای مدیریت استانداری” کرد.
وی با بیان اینکه آگاهی از وظایف شغلی و انتظارات دولت از کارکنان از اصلی‌ترین نیازهای مستخدمان دولت بویژه مدیران است، گفت: تهیه شرح وظایف شغلی و شرایط احراز آن یکی از ورودی‌های مهم فرآیندهای توسعه منابع انسانی است.
یوسفی همچنین با اشاره به تأکید برنامه‌های توسعه بر بهبود کیفی مدیران و تعدیل ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی با رویکرد استفاده از نیروهای فنی و تخصصی، گفت: بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست‌یابی به توسعه، رفاه و عدالت ممکن نیست و قوانین بالادستی کشور نیز با توجه به این موضوع، تحقق عدالت استخدامی، استقرار نظام هماهنگ و افزایش توان تخصصی و تحقیقاتی دستگاه‌های دولتی را در دستور کار قرار داده‌اند.
به گفته وی، کتاب “راهنمای مدیریت استانداری” در ۶ فصل شامل نمودارهای سازمانی، شرح وظایف و ماموریت‌ها، پست‌های مدیریتی و شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌های اداری تدوین و در دسترس کارکنان استانداری آذربایجان شرقی قرار گرفته است.