رئیس اداره راه و شهرسازی مرند گفت: ۶ هزار و ۳۸۴ مترمربع از اراضی ملی مرند و کشکسرای با حکم قضایی خلع ید و رفع تصرف شد.
به گزارش جارچی اخبار سیدمحسن رضوی، روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این مقدار اراضی ملی با تلاش همکاران و یگان حفاظت این اداره رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.
وی اظهار داشت: از این مقدار اراضی ۴ هزار و ۹۸۰ مترمربع در ملایوسف مرند به پلاک ثبتی ۲ اصلی از ۳۵۳ فرعی قرار داشت و ارزش آن حدود ۵۰ میلیون تومان بود که افراد سودجو از این زمین بهره برداری می کردند.
رضوی، ادامه داد: مقدار یک هزار و ۴۰۴ مترمربع از اراضی ملی نیز در کشکسرای به پلاک ثبتی ۳۴ اصلی از یک هزار و ۲۲۰ فرعی قرار داشت که حدود ۷۲ میلیون تومان ارزش داشت که با حکم مراجع قضایی خلع ید و رفع تصرف شد.
وی یادآوری کرد: این احکام با همکاری مراجع قضایی صادر شد و ماموران نیروی انتظامی نیز در اجرای آن با این اداره همکاری کردند.
شهرستان مرند با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت در ۶۰ کیلومتری شمال غرب تبریز واقع است.
۳۰۷۷/۸۰۲۳