قائم مقام شهردار تبریز گفت: وجود ساختمان های مدرن و تاسیسات شهری نشان توسعه یافتگی نیست، امروز توسعه یافتگی پارامترهای مهمی همچون نشاط و سلامت شهروندان را در بر می گیرد.
به گزارش جارچی اخبار، رسول موسایی در آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز با بیان اینکه تلاش ما در دو سال اخیر این است شهر را زیست پذیر کنیم گفت: اصلی ترین بحث در این خصوص توسعه فضای سبز است که در سلامت شهروندان بسیار تاثیرگذار است.
او با اشاره به اینکه اگر باغ شهر تبریز حفظ می شد امروز شاهد توسعه افقی شهر تبریز در کنار باغات شهر بودیم اظهار داشت: از بین رفتن باغات شهر تبریز با تصمیمات کلان رخ داده است.
قائم مقام شهردار تبریز با تاکید بر اینکه در دو سال اخیر دنبال توسعه زیرساخت ها بودیم گفت: پروژه های زیرساختی نباید تنها پروژه عمرانی و احداث زیرگذر و روگذر باشد.
موسایی ادامه داد: تمام شهرهای توسعه یافته جهان امروز به این نتیجه رسیده اند که گسترش تاسیسات شهری و ساختمان های متعدد نشان توسعه یافتگی شهر نیست.
او گفت: تمام تاسیسات شهری در شرایطی کارایی دارد که شهروندان سالم و با نشاط داشته باشیم.
قائم مقام شهردار تبریز احداث ۲۶ پارک محله ای در دوره مدیریت جدید شهرداری را اقدامی مهم در راستای توسعه فضای سبز شهری دانست و تصریح کرد: این برای شورا و شهرداری یک افتخار بزرگ است که زمین مسکونی به فضای سبز تبدیل می شود.
موسایی افزود: ما خوشحالیم سال گذشته ریالی از محل تغییر کاربری درآمد نداشتیم، این یعنی یک متر زمین فضای سبز به ساختمان و بتن تبدیل نشده است.
او تصریح کرد: تغییر کاربری هر یک متر فضای سبز هم اقدامی جبران ناپذیر است، نباید در برابر تغییر کاربری فضای سبز بی تفاوت باشیم.
قائم مقام شهردار تبریز با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات اساسی ما در حوزه فضای سبز انتقال فرهنگ حفاظت از محیط زیست به شهروندان بود گفت: امروز خوشبختانه شهروندان در خصوص فضای سبز بسیار حساس هستند، حفاظت از محیط زیست و فضای سبز تنها از عهده شهرداری خارج است.
در این مراسم مسعود برزگر جلالی به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز معرفی و از تلاش های علی مدبر مدیرعامل سابق این سازمان قدردانی شد.