رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز در بازدید از کوی جلالیه، در جریان مشکلات ترافیکی این منطقه قرار گرفت.
به گزارش جارچی اخبار، محمد اشرف نیا به همراه اصغر آدی بیگ مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز از کوی جلالیه بازدید کرد تا در جریان مشکلات ترافیکی این منطقه قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: این بازدید در راستای بررسی و رسیدگی به مشکلات ترافیکی کوی جلالیه و مسیرهای منتهی به این کوی انجام گرفت.
آدی بیگ ادامه داد: کوی ها و کوچه های مناطق مختلف که دارای مشکلات ترافیکی هستند، نیازمند بررسی و رسیدگی است که این موضوع در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: برای حل این مشکل شهروندان، یک عزم جدی نیاز است و لازم است تا نهادهای دیگر نیز در این ارتباط با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز همکاری داشته باشند.