مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت: براساس گزارش ارسالی اداره کل تحقیقات مبارزه با مواد مخدر کشور، دانش آموزان آذربایجان شرقی در میزان اعتیاد به مواد مخدر در رتبه آخر کشور قرار گرفته و پاک ترین استان محسوب می شود.
به گزارش جارچی اخبار، جعفر پاشایی در دیدار با نمایندگان مجلس دانش آموزی آذربایجان شرقی در باشگاه فرهنگیان تبریز اظهار داشت: در سطح استان نزدیک ۴۵ هزار فرهنگی در ۸ هزار مدرسه فعالیت آموزشی و پرورشی ۷۶۰ هزار دانش آموز آذربایجان شرقی را برعهده دارند.
پاشایی با بیان اینکه دستگاه تعلیم وتربیت آذربایجان شرقی در سطح کشور بعد از تهران در نتایج کنکور۹۸ در رتبه های زیر ۱۰ مقام دوم را داراست اظهار داشت: با وجود محدودیت مالی و کمبود نیروی انسانی، پوشش تحصیلی در پایه ابتدایی نزدیک ۱۰۰ درصد بوده و مقام اول کشوری را داریم.
مسئول دستگاه تعلیم و تربیت استان با بیان اینکه مجلس دانش آموزی در کنار سایر نهادها بازوان توانمندی برای حل بخشی از مشکلات آموزش و پرورش محسوب می شود، تأکید کرد: بخشی از موضوعات مطرح شده دراین جلسه در شورای معاونین به اشتراک آرا گذاشته شده و تصمیمات مقتضی درباره نقاط ضعف و تقویت گرفته خواهد شد.