رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سهمیه اختصاصی کود برای استان آذربایجان شرقی ۱۲۰ هزار تن می باشد که این میزان کافی نیست.
به گزارش جارچی اخبار، اکبر فتحی که در جلسه کارگروه تولیدات گیاهی سخن می گفت با اشاره به این موضوع که نیاز واقعی کود استان برای کشت پائیزه ۲۵۰ هزار تن می باشد، ادامه داد: برای کشت پائیزه باید بذر، کود شیمیائی و سرمایه در گردش کشاورزان تهیه، تامین و در اختیار این عزیزان قرار گیرد،و میزان تخصیصی کافی نبوده و کود مورد نیاز زارعین را تامین نخواهد کرد لذا بایستی تمهیدات لازم در این راستا اعمال شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه باید در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح، به وظایف و رسالت قانونی خود عمل نمائیم افزود: در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح باید تمامی وظایف و رسالت خود را که از طرف وزارت جهادکشاورزی تدوین و ابلاغ شده است، بطور دقیق و منجسم انجام دهیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تقدیر از اقدامات انجام شده در خصوص کشت دانه روغنی کلزا قبل از آغاز فصل کاشت که در سطح استان انجام شده است، اظهار کرد: فرهنگ سازی کشت کلزا در بین کشاورزان استان و بازدید این عزیزان از دشت تبریز یکی از اقدامات مهم و ارزشمند انجام شده در این راستا می باشد.
فتحی تاکید کرد: باید تسهیلات اعتباری از طرف بانک کشاورزی به عنوان سرمایه در گردش جهت انجام بهتر و مطلوب این کار پرداخت و آب مورد نیاز توسط سازمان آب منطقه ای تامین شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تصریح کرد: باید از ظرفیت های قانونی خود به نحو احسن استفاده نمائیم و مسائل و مشکلات فی مابین سازمان جهادکشاورزی و سازمان آب منطقه ای استان در کارگروه ماده ۱۱ قانون تشکیل جهادکشاورزی مطرح و با حکمیت استاندار محترم آذربایجان شرقی به نحو احسن رفع شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص کشت گندم خاطرنشان کرد: بیشترین سطح زیرکشت گندم دیم در سطح کشور به استان ما تعلق دارد و بیشترین تولیدات ما نیز از این طریق حاصل می شود و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد، تنها نقش ما در این مورد افزایش متوسط عملکرد در واحد سطح با تغذیه مناسب، ژنتیک و بهزراعی می باشد.