مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی‌ گفت: مسئولیت دستگاه تعلیم وتربیت در حوزه نیروی انسانی بوده و خروجی آن بر تمام مسائل کشور تاثیر می گذارد.
به گزارش جارچی اخبار جعفر پاشایی که صبح امروز در گردهمایی مشترک مسئولین و کارشناسان حراست و ارزیابی عملکرد اداره کل، نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی سخن می گفت حراست و بازرسی را بازوی کمکی، تقویتی، ارزیابی و اصلاحی دستگاه تعلیم وتربیت عنوان کرد و افزود: نقش ناظر همانند مهندس طراح حساس بوده و اگر نظارت دقیق صورت نگیرد هر قدر نقشه طراح خوب باشد به نتیجه مطلوب نمی رسد.
وی تصریح کرد: ناظران و ارزیابان بایستی نقش ایجابی، مثبت اندیشی، تعاملی داشته و در ارزیابی نقش ارگانیکی و روش سیستمی داشته باشند.
پاشایی با بیان اینکه ارزیابی باید فرآیند محور بوده و نتیجه محور نباشد، افزود: در طول سالتحصیلی باید فرآیندهایی که موفقیت را رقم می زنند ارزیابی و شناسایی شوند.
وی هماهنگی با استان، پیش بینی و پیشگیری، نظارت بر آموزشگاه های آزاد و مدارس غیر دولتی، ایمنی مدارس، توزیع کتب درسی ، سرویس حمل و نقل دانش آموزی و رعایت قوانین و مقررات در مزایده و مناقصه ها و کمک به افزایش انگیزه معلمان را بعنوان اساس و سرلوحه برنامه ها خواستار شد.
مسئول دستگاه تعلیم و تربیت استان در پایان اضافه کرد: فعال کردن شورای معاونین، نظارت بر انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، حفاظت فیزیکی از اموال و عمل به بخشنامه های ارسالی مدنظر مجموعه باشد.