با پیگیری رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تبریز و دستور شهردار تبریز میزان پرداختی حق بیمه به رانندگان استیجاری شهرداری تبریز پنجاه درصد افزایش یافت.
کریم صادقزاده تبریزی، در گفت و گو با جارچی اخبار اظهار داشت: رانندگان استیجاری شهرداری تبریز حق بیمه تامین اجتماعی خود را شخصا پرداخت می کنند و شهرداری تبریز قسمتی از این مبلغ را به رانندگان پرداخت می کرد.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: با پیگیری های فراکسیون کارگری شورای شهر و‌ همکاری و دستور صریح دکتر شهین باهر شهردار محترم کلانشهر تبریز این میزان پرداختی تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافت.
صادقزاده همچنین گفت: تلاش خواهیم کرد جهت رفاه حال رانندگان استیجاری در آینده نزدیک و با کمک شهرداری تبریز تمام مبلغ واریزی رانندگان به سازمان تامین اجتماعی از بابت حق بیمه را از طریق شهرداری تبریز تامین نماییم.
وی خاطر نشان کرد: رانندگان استیجاری نیز همچون‌سایر عوامل شهرداری تبریز زحمات زیادی متحمل می شوند و باید در راستای تکریم و‌تجلیل از زحمات این عزیزان امکانات رفاهی مناسب و در خور شان فراهم ‌شود.