رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ۱۵هزار نفر از مهندسین کشاورزی در سطح استان عضو بسیج مهندسین کشاورزی هستند
به گزارش جارچی اخبار ، اکبر فتحی در جلسه شورای قشر استان سخن می گفت با بیان اینکه افزایش عملکرد در واحد سطح در واحدهای دامی، زراعی و باغی، مهم ترین نقش اعضاء قشر بسیج مهندسین کشاورزی است افزود: لزوم افزایش عملکرد در واحد سطح هم در واحدهای باغی، زراعی و هم در واحدهای دامی، اصلی ترین دغدغه در بخش کشاورزی در تولید انواع محصولات کشاورزی است و مهندسین کشاورزی می توانند به عنوان قشر مولد و تولید کننده در بخش کشاورزی فعالیت نموده و با ارائه طرح و پروژه در این بخش نقش خود را اجرایی و عملیاتی نمایند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ترکیب تحصیلی و سنی بهره برداران کشاورزی که با میانگین سن بالا می باشند، مهندسین کشاورزی می توانند خدمات فنی و دانش روز کشاورزی را در اختیار بهره برداران کشاورزی قرار دهند تا این عزیزان با استفاده از خدمات مهندسین کشاورزی، عملکرد در واحد سطح را افزایش دهند.
فتحی ادامه داد: بسیج مهندسین کشاورزی یک تشکل مردم نهاد برای قشر مهندسین کشاورزی است، باید با استفاده از ظرفیت مهندسین و کارشناسان کشاورزی و بکارگیری تجربیات کشاورزان پیشرو، عملکرد تولید در واحد سطح و حجم را در شرایط یکسان افزایش داد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به طرح بسیج همگام با کشاورزی گفت: این طرح سعی دارد تا از بین اعضاء قشر بسیج مهندسین افراد علاقمند و کارآمد را با کشاورزان همگام و همراه سازد تا بهره برداران کشاورزی بتوانند با استفاده از مزایای این طرح افزایش عملکرد در واحد سطح را عینیت بخشند. وی ادامه داد: با توجه به این موضوع که در فصل کشت پاییزه قرار داریم، می توان به صورت نمادین از ظرفیت قشر بسیج مهندسین کشاورزی در راستای نظارت بر نحوه کاشت کشاورزان، تنظیم دستگاه های ردیف کار و ضدعفونی نمودن بذر استفاده و از اثرات مثبت این اقدام در گره گشایی مشکلات و معضلات بخش کشاورزی بهره مند شد.
فتحی با اشاره به اینکه کمبود منابع آبی و اشتغال دو مشکل اصلی کشور و در بخش کشاورزی به شمار می آیند، گفت: توسعه گلخانه ها و کشت در محیط های بسته می تواند نقش بسزایی در حل این مشکل ایفاء نماید در این خصوص مهندسین کشاورزی به عنوان مولد در توسعه گلخانه ها فعالیت نموده و از تسهیلات ۹ درصدی و در مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات هفت درصدی بهره مند شوند. رئیس سازمان جهادکشاورزی همچنین افزود: مهندسین کشاورزی می توانند در ترویج و فرهنگ سازی توسعه گلخانه ها در کنار دستگاه اجرایی قرار گیرند و در مدیریت استفاده بهینه از منابع آبی با استفاده از سیستم های نوین آبیاری، دستگاه اجرایی را مساعدت و یاری نمایند.
وی در خصوص صنعت پرورش کرم ابریشم نیز گفت: پرورش کرم ابریشم به عنوان یک صنعت نوپا و با صرفه اقتصادی و درآمدزا، از اهمیت ویژه ای در تامین معیشت کشاورزان و حل مشکل اشتغال برخوردار است.
فتحی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: کشت خارشتر در حوضه دریاچه ارومیه دارای پتانسیل بالایی می باشد، خارشتر با دارا بودن ۱۱.۵ درصد پروتئین می تواند به عنوان محصول کم آببر در تعلیف دام جایگزین یونجه با آببری زیاد قرار گیرد.