شهردار تبریز با حضور در محل وقوع رانش کوه در شهرک باغمیشه گفت: آوار برداری این حادثه به محض پایدار شدن شرایط آغاز می شود.
به گزارش جارچی اخبار، ایرج شهین باهر در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت رانش کوه در منطقه شهرک باغمیشه گفت: این حادثه صبح امروز رخ داده و همکاران ما از اولین دقایق وقوع حادثه در محل حاضر شده اند.
او در خصوص علت وقوع این حوادث گفت: هرچند این حادثه یک اتفاق طبیعی و از حوادث غیرمترقبه است اما متاسفانه در گذشته توجه ویژه ای به موضوع پایدار سازی جداره های موجود در شهرک باغمیشه نشده است.
شهردار تبریز با اشاره به اینکه از حد غربی تا حد شرقی این شهرک جداره ها پایدار سازی نشده تصریح کرد: این حادثه فرصت مناسبی را برای پیگیری اداری و قضایی قصور شرکت هایی که این شهرک را تفکیک کرده اند، بوجود آورد.
ایرج شهین باهر افزود: ما قطعا این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
شهردار تبریز در این بازدید دستور ایمن سازی موقت محل حادثه را صادر کرد.
شایان ذکر است؛ بخشی از کوه های موجود در شهرک باغمیشه در اثر رانش کوه دچار ریزش شده است.