سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز اعلام کرد:وز سه شنبه ۲۶ شهریورماه نیز مراسم گلباران منزل استاد شهریار انجام خواهد شد.
به گزارش جارچی اخبار، رضا خلیلی افزود: این برنامه با همکاری انجمن خوشنویسان تبریز برگزار می شود.
وی همچنین از رابیگان بودن بازدید از موزه ادبی استاد شهریار همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی و سالروز درگذشت استاد شهریار خبر داد و گفت: هدف از این اقدام را ترغیب شهروندان و گردشگران برای آشنایی بیشتر با اشعار و تاثیرگذاری او در ادبیات کشورمان است.