مدیر کل راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو در تبریز گفت: تدوین، اجرا و ارتقاء استانداردها عامل پیشرفت صنعت برق است.
به گزارش جارچی اخبار عبدالصاحب ارجمند که در جمع مدیران برق تبریز سخن می گفت افزود: هدف ما در وزارت نیرو این است که استانداردهایی را برای شبکه برق کشور تدوین، اجرا و ارتقاء نماییم و کیفیت برق روز به روز مسیر بهبود را طی نماید.
وی تصریح کرد: بخش توزیع، پویاترین بخش صنعت برق کشور است و این، به واسطه وجود نیروی انسانی متخصص در این بخش است.
ارجمند هدفگذاری وزارت نیرو در صنعت برق را تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه در افق ۲۰۳۵، عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به این هدف، می بایست کیفیت برق را با ایجاد زیرساخت های لازم، افزایش دهیم.
وی افزود: برآوردهای ما نشان می دهد که کشورهای همسایه در آینده به صادرات برق ما نیاز خواهد داشت و ما باید بتوانیم از این فرصت، نهایت استفاده را ببریم.
ارجمند با اشاره به عبور موفق از پیک تابستان ۹۸، افزود: برنامه ریزی به موقع و همکاری کلیه مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و اداری در زمینه مدیریت مصرف برق موجب شد تا بتوانیم بدون خاموشی از پیک تابستان۹۸عبور کنیم.
وی در پایان خاطر نشان شد: برنامه پیک سایی و عبور از پیک بار سال ۹۹ نیز تحت عنوان برنامه های پیک سایی ۰۹۹ در حال تدوین و برنامه ریزی می باشد و طی ماه های آتی ابلاغ خواهد شد تا اقدامات لازم در صنعت برق آغاز شود و انشاء الله سال آتی را نیز به نحو مناسبی بتوانیم سپری نماییم.