معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از طراحی و راه اندازی سامانه جامع ارزیابی عملکرد شهرداری های کشور توسط کارشناسان شهرداری تبریز خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار، مرتضی موحد نیا با اشاره به اجرای پایلوت این سامانه در استان‌های گلستان و یزد افزود: ارزیابی عملکرد یکی از روش‌های مؤثر در سنجش عملکرد واحدها و دستگاه‌های اجرایی در دستیابی به اهداف مدنظر با توجه به امکانات و نیروی انسانی موجود برای بهبود عملکردها است و تمامی فرآیند طراحی سامانه جامع ارزیابی عملکرد شهرداری های کشور به اهتمام کارشناسان شهرداری تبریز اجرا شده است.
وی اظهار کرد: نظام‌نامه ارزیابی عملکرد شهرداری ها از طریق معاونت امور عمرانی استانداری‌ها ابلاغ و برای هر یک از شهرداری های تابعه تکمیل و امتیاز نهایی عملکرد محاسبه می‌شود.
موحد نیا تصریح کرد: نظام‌ ارزیابی عملکرد شهرداری ها مشتمل برشاخص فنی و علمی در ۱۵ حوزه عملکردی با تشکیل اتاق فکر متشکل از همکاران دفاتر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، تعدادی از مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌ها، شهرداران کشور، اعضای شوراهای اسلامی کشوری تدوین شده است و با استفاده از این سامانه طرح ارزیابی در دو استان کشور در حال اجراست که در مرحله بعدی در ۱۲۸۴ شهردار کشور اجرا خواهد شد.