عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: شبکه‌های مدیریت بحران باید به طور مرتب در سطح شهر به صورت موردی فعال باشند تا در چنین مواقعی طرح و نسخه ما در دست باشد.

به گزارش جارچی اخبار، سعید نیکوخصلت در حاشیه جلسه کارگروه بحران که با موضوع ریزش کوه در شهرک باغمیشه تبریز برگزار شد اظهار داشت: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که از این پس در صورت وقوع حادثه و اتفاقی طرحی که از قبل در دست داریم برای اجرا آغاز شود نه اینکه تازه جلسه بگذاریم.

نیکوخصلت افزود: طی این جلسه مقرر شد از این پس در هر منطقه از تبریز در نقاط بحرانی جلسات مدیریت بحران تشکیل یافته و راهکارهایی اتخاذ شود.

وی با اشاره به جزئیات این جلسه تصریح کرد: موضوع مورد بحث در این جلسه چگونگی آواربرداری بود که چند راه پیشنهاد شده و در حال تصمیم نهایی هستند که آوار را چطور جا به جا کرده و از چه رویکردی استفاده کنند.

عضو شورای شهر تبریز یادآور شد: پیشنهاد دادیم برای این اقدام از متخصصان و معدن کاران مشورت گرفته شود چرا که آنها می توانند تشخیص بهتری داشته باشند.

نیکوخصلت افزود: همچنین برخی موارد در خصوص ایمن بودن شهر و اینکه باید بیشتر از این دقت داشته باشیم مطرح شد که این موارد را به شورای شهر منتقل می کنم.