استاندار آذربایجان شرقی از برنامه‌ریزی یکی از شرکت‌های استان برای تولید لوکوموتیو، در استان خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار محمدرضا پورمحمدی که در راستای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و تسهیل امور بانکی بخش صنعت و تولید استان، با مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، سپه و صنعت و معدن دیدار کرده بود با اشاره به ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان در حوزه صنعت و تولید، همکاری بانک‌ها برای توسعه و تقویت وضع موجود در این حوزه را ضروری دانست
استاندار آذربایجان شرقی همچنین ظرفیت‌های استان در صنایع ماشین‌سازی و قطعه‌سازی را یادآور شد و از هدف‌گذاری مدیریت اجرایی استان برای ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور در تبریز خبر داد.
وی از مدیران عامل بانک‌های ملی و ملت درخواست کرد تا در تأمین تسهیلات و منابع مورد نیاز تولید لوکوموتیو با این شرکت در استات همکاری کنند.
محمدرضا پورمحمدی همچنین در این دیدارها، ضمن قدردانی از همراهی مجموعه بانک‌های استان با بخش تولید، خواستار رعایت تناسب بین سپرده‌های بانکی و میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌های استان شد.