مدیر جهادکشاورزی شهرستان خداآفرین پیش بینی کرد در سال زراعی جاری ۲هزار و ۸۰۰ تن پنبه در این شهرستان تولید شود.
به گزارش جارچی اخبار رشید نظمی با بیان اینکه در سالجاری با ایجاد بستر و شرایط مناسب، سطح کشت پنبه در این شهرستان نسبت به سال زراعی قبل به میزان ۱۰۰ درصد افزایش و به سطح ۶۳۰ هکتار در سال زراعی جاری رسیده است گفت: انتظار می رود با ادامه این روند، شاهد افزایش توسعه کشت محصول پنبه در سالهای آتی در شهرستان باشیم.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی و نظارت بر نحوه خرید پنبه تولیدی این شهرستان گفت: در این جلسه مسائل و مشکلات کشاورزان پنبه کار بررسی و تلاش گردید با هماهنگی کلیه دستگاههای ذیربط و خریداران، نرخ خرید پنبه بالاتر از نرخ خرید تضمینی انجام گیرد.