معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: ارائه آموزش‌های شهروندی به دانش آموزان منجر به تربیت شهروند مسئولیت‌پذیر می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار، طاهر علمی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت اصولی نسل آینده کشور گفت: تربیت کودکان در دوران پیش دبستانی و ابتدایی ارزش و اهمیت بسیاری دارد و در شکل‌گیری شخصیت آن‌ها در آینده بسیار مؤثر است.
وی با بیان اینکه اساس آموزش علم از دوره پیش دبستانی است، معلمان دوره پیش دبستانی را که دلسوزانه در جهت پرورش همه‌ی جنبه‌های‌ رشد کودک قدم بر می‌دارند، بهترین و گرامی‌ترین معلمان نامیده و عملکرد آنان در ارائه آموزش‌های شهروندی بصورت خلاق و کاربردی را قوت قلبی برای شهرداری تبریز دانست.
این مقام مسئول افزود: با توجه به اهمیت آموزش‌های شهروندی، برای نخستین بار در ایران مجموعه کتب آموزش شهروندی توسط شهرداری تبریز در ۲۶ جلد گردآوری و چاپ شده است که در دو گروه کتاب ویژه دانش آموزان و کتاب تسهیل گر ویژه ی معلمان، به صورت رایگان در اختیار تمامی معلمان و مربیان خواهد گرفت که کتاب های تسهیلگران، تکمیل کننده این دوره آموزشی برای مربیان است.
وی اظهار کرد: بی‌شک اگر معلمان انتقال مطالب شهروندی را به صورت تئوری و عملی به دانش آموزان انجام دهند، نتیجه و بازخورد آن می تواند تربیت و پرورش نسلی آگاه به محیط اطراف خود و مسئولیت پذیر باشد؛ چرا که پس از پایان این آموزش ها، نوجوان ما می داند چطور باید در شهر زندگی کند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آموزش‌های شهروندی مختص وظایف آموزش و پرورش نیست، رسیدن به شهر ایده‌آل را نیازمند عزم و اراده جمعی و همکاری خانواده ها دانست.