عضو شورای شهر تبریز گفت: جمعیت پذیری شهرک خاوران باید هر چه زودتر عملیاتی شود.
به گزارش جارچی اخبار، فریدون بابائی اقدم در حاشیه نشست چند تن از اعضای شورای اسلامی تبریز با شهردار، معاونین و مدیران شهرداری منطقه۹، اظهار داشت: حوزه وسیع شهرداری منطقه۹ و الحاق فتح آباد و کندرود و حذف کد روستائی آنها، لزوم توجه بیش از پیش شهرداری منطقه۹ را در ارائه ی خدمات محله ای و نیز اجرای برخی پروژه های عمرانی می طلبد.
وی با اشاره به وضعیت موجود شهرک خاوران تصریح کرد: با افزایش ساخت و سازها و رونق تولید مسکن در این شهرک، باید امر جمعیت پذیری هر چه سریعتر عملیاتی گردیده وبرنامه ریزی های لازم در این راستا با تشکیل جلسات تخصصی با سایر ارگانهای متولی و ذیربط در خصوص ایجاد و احداث بسترهای لازم همچون مراکز آموزشی، درمانی، خدماتی و … برگزار شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موانع و مشکلات موجود در تکمیل مرکز همایش های بین المللی تبریز خاطر نشان کرد: خوشبختانه اعضای شورای اسلامی شهرتبریز در گذشته پا به پای شهرداری تبریز، در احداث مرکز همایش های بین المللی تبریز نقش داشته اند و هم اکنون نیز اعضای شورای پنجم با نظر مساعد در صدد رفع موانع و مشکلات پیش رو هستند .
بابائی اقدم در پایان سخنان خود با اشاره به بودجه ی تخصیص یافته جهت تکمیل مرکز همایش ها، از دکتر دبیری ریاست شورای اسلامی کلانشهر تبریز خواست با توجه به کسب رتبه اول و تحقق ۱۹۷ درصدی بودجه در این منطقه، نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز شهرداری تبریز مراتب را طی لایحه ای به شورای اسلامی شهر درخواست نماید تا اصلاح بودجه ی این مرکز در راستای تکمیل هرچه سریع تر آن، در قالب آن لایحه، در دستور کار جلسات این شورا قرار دهد.