مجوزهای لازم برای اجرای طرح جامع مطالعات حمل و نقل شهر تبریز از وزارت کشور، شورای ترافیک استان و شورای شهر اخذ شد.
به گزارش جارچی اخبار ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز با اعلام این مطلب، گفت: بعد از ورود قطار شهری و سازمان حمل بار به این طرح، شرح خدمات آن نیز مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و بعد از اخذ نکته نظرات مشاوران و مجموعه های مطالعاتی، مجوزهای لازم در این خصوص اخذ شد.
مهدی یوسفی با بیان اینکه امیدوارم این طرح توشه ای برای آینده ترافیکی شهر تبریز باشد، ادامه داد: بعد از اخذ مجوز و تشکیل جلسات مختلف، اینک به مرحله عقد قرارداد رسیده ایم و از کمیته فنی و تخصصی انتظار می رود که با تشکیل جلسات منظم در مراحل مختلف و دعوت از کارشناسان به فراخور جلسات در انتخاب مشاور برای انجام این طرح اقدام اساسی و سنجیده ای انجام دهند.
یوسفی با برشمردن وظایف اصلی این کمیته عنوان کرد: تعیین نوع و انجام فراخوان، شرایط خصوصی قرارداد، نحوه انتخاب مشاور بر اساس شاخصها، تعیین قیمت پایه و نظارت بر نحوه انجام فراخوان جزو وظایف اصلی کمیته فنی و تخصصی محسوب می شود.