عضو کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز گفت: مدیریت اصولی پسماند یکی از اولویت های مهم شهری است.
به گزارش جارچی اخبار، غلامحسین مسعودی ریحان در بازدید از سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز که به منظور مشاهده زیرساخت های این سازمان برای جذب سرمایه گذار در حوزه پسماند صورت گرفت گفت: برای داشتن شهری هوشمند نیاز است در حوزه های مختلف برخی زیرساخت ها تامین شود تا بتوان ادامه راه را با مشارکت و وارد کردن تکنولوژی پیمود که بنا به اظهار کارشناسان و مشاهدات صورت گرفته تمامی زیرساخت های مورد نیاز در حوزه پسماند فراهم شده و در انتظار بهره برداری تکنولوژیک از این پتانسیل بالقوه است.
وی افزود: با تلاش های شبانه روزی که در حوزه مدیریت پسماند صورت گرفته تمیزی شهر تبریز دربین کلانشهرها زبانزد بوده و ما در شورای پنجم تلاش خواهیم کرد لایحه های ارسالی در خصوص پسماند شهری، هرچه سریعتر و بنحو احسن تصویب و به مرحله اجرا درآید تا شهر تبریز برای همیشه تمیز بماند.
درادامه این بازدید علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان پسماند توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای کاهش هزینه های جمع آوری پسماند از سطح شهر داد و پیشنهاداتی در این راستا برای بررسی در شورا ارائه کرد.