قائم مقام شهردار تبریز از تشکیل کمیته ساماندهی تابلوهای معابر شهری در تمامی مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار ،رسول موسایی افزود: این کمیته پیرو دستور شهردار تبریز و بر اساس مصوبات نخستین جلسه کمیته ویژه ساماندهی تابلوهای معابر شهری در تمام مناطق ۱۰ گانه تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: این کمیته ها موظفند کلیه معابر بدون نام شامل خیابان‌ها، محلات، کوی‌ها، کوچه‌ها و… را شناسایی و جهت اقدام لازم به شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهرداری تبریز اعلام کنند.
موسایی همچنین بررسی میدانی و ساماندهی محتوای تابلوهای شهری را از دیگر وظایف این کمیته ها عنوان و خاطرنشان کرد: در صورت وجود هر گونه نواقص و مغایرت در محتوای تابلوهای نصب شده که احیانا در طی سال‌های گذشته ایجاد شده باشد، این کمیته می بایست بر اساس نتایج بازدیدهای میدانی صورت گرفته سریعا نسبت به تکمیل تابلوها و اسامی آنها اقدام کند.