به گزارش جارچی اخباربه نقل از خبرگزاری رویترز، با اعلام پیروزی این دو انتظار می‌رود بحران انتخاباتی ۵ سال پیش که هر دوی این نامزدها مدعی پیروزی در انتخابات شدند، تکرار شود.

بر اساس قانون انتخابات در افغانستان اگر هیچ نامزدی قادر به کسب بیش از نیمی از آرای ماخوذه نشود انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

در این انتخابات ۱۳ نامزد که مهمترین آنها اشرف غنی، رئیس جمهوری کنونی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت بودند، شرکت داشتند که به دلیل تهدیدات امنیتی با مشارکت اندک مردم برگزار شد.

عبدالله عبدالله در یک کنفرانس خبری گفته است که بیشترین آرا در انتخابات را به دست آورده است و نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد اما خودش بیشترین رای را دارد و انتخابات به دور دوم کشیده نمی‌شود.

عبدالله صالح، معاون اشرف غنی نیز با اعلام پیروزی وی در انتخابات بدون ارائه سند و مدرکی گفت: اطلاعات رسیده به ما حاکی از آن است که ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به غنی رای داده‌اند.

کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است نتایج انتخابات تا سه هفته دیگر مشخص نخواهد شد.